Kunder

Detta gör jag för mina kunder

Oftast jobbar jag med målgruppsinriktad kommunikation med målet att påverka. Det kan handla om att sälja köksinredning eller webbtjänster, men det kan också handla om att bedriva opinionsbildning mot egna medlemmar eller omvärlden.

För långsiktigt varumärkesbyggande jobbar jag oftast med content marketing. Det är, rätt gjort, ett kraftfullt och kostnadseffektivt sätt att tillfredsställa existerande och återkommande kunder, och att intressera och locka nya.

För säljdrivande kampanjer jobbar jag med reklam i sociala medier, Google Adwords och traditionella medier.

Jag arbetar också med kommunikationens infrastruktur – din webbplats och generella närvaro på webben, identitet och andra delar.

 

Exempel på kunduppdrag

Skapat marknadsplaner, kommunikationsplaner, redaktionella kalendrar, stora talarevent,redaktionella koncept, innehållsstrategier, små intima event, kampanjstrategier, utbildningar med mera.

Skrivit manifest, bloggposter, filmmanus, pressmeddelanden, tidningsartiklar, webbplatscopy, pressmeddelanden, Facebookuppdateringar, Linkedin-presentationer, fastighetspitcher, radioreklammanus, copy för direktreklam, bannercopy, annonscopy, föredrag och säkert mycket annat som fallit i glömska.

Producerat kundtidningar, annonser, personaltidningar, föreläsningar, event, kampanjer i sociala medier med mera.

 

De är kunder hos One Man Show*

Puustelli, Tobii Technology, Puustelli Miinus, Nansen, Teknikföretagen, Uppdragsmedia, Pressbyrån, Webservice Award, 7-Eleven, Föreningen Svenskar i världen, Spoon Publishing, Trä- och Möbelföretagen, Navii, Resumé, Grafiska företagen.

* Med reservation för att kundlistan kan ha förändrats sedan senaste uppdateringen.