Kreativ brief

Ditt företag (obligatoriskt)

Ditt namn (obligatoriskt)

Ditt telnummer (obligatoriskt)

Din epostadress (obligatoriskt)

Bakgrund

Vad vill du att vi gör?

Mål med aktiviteten

Finns det fasta ramar vi måste ta hänsyn till?
Till exempel redan bokade annonsytor eller annat (ej budget).

Var får vi underlag / mer info ifrån?

Vilken budget finns för detta?

När är deadline för aktiviteten?